Showing 1 to 12 of 116 photo albums.
Alex Tel
Alex Tel
82 days ago
3 photos
100%
Stromberg Carlson Tube Radio
Stromberg Carlson Tube Radio
75 days ago
1 photo
100%
stromberg carlson metal crank phone
stromberg carlson metal crank phone
48 days ago
5 photos
100%
Wood Phone
Wood Phone
90 days ago
2 photos
100%
Toaster, 1915. Still working
Toaster, 1915. Still working
75 days ago
4 photos
100%
Pay Phone
Pay Phone
90 days ago
3 photos
100%
Dial Phone
Dial Phone
90 days ago
2 photos
100%
Tall Phone
Tall Phone
64 days ago
1 photo
100%
Switch Board
Switch Board
81 days ago
1 photo
100%
Mechanical Calculator
Mechanical Calculator
83 days ago
1 photo
100%
LineMan Phone
LineMan Phone
84 days ago
1 photo
100%
AE TYPE 880 SPEAKERPHONE
AE TYPE 880 SPEAKERPHONE
67 days ago
1 photo
100%

SPONSORS

ANTIQUE