Showing 1 to 12 of 55 photo albums.
Alex Tel
Alex Tel
22 days ago
3 photos
100%
AE TYPE 880 SPEAKERPHONE
AE TYPE 880 SPEAKERPHONE
7 days ago
1 photo
100%
Tall Phone
Tall Phone
4 days ago
1 photo
100%
Switch Board
Switch Board
21 days ago
1 photo
100%
Toaster, 1915. Still working
Toaster, 1915. Still working
15 days ago
4 photos
100%
Pay Phone
Pay Phone
30 days ago
3 photos
100%
Mechanical Calculator
Mechanical Calculator
23 days ago
1 photo
100%
LineMan Phone
LineMan Phone
24 days ago
1 photo
100%
Northern Telecom-NTD9294
Northern Telecom-NTD9294
15 days ago
1 photo
100%
Wood Phone
Wood Phone
30 days ago
2 photos
100%
Dial Phone
Dial Phone
30 days ago
2 photos
100%
Stromberg Carlson Tube Radio
Stromberg Carlson Tube Radio
15 days ago
1 photo
100%

SPONSORS

ANTIQUE